Vývoj preferencií Vlasť

Vývoj preferencií Vlasť podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 2,32 %