Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2019 do September 2019

∑ 5,94 %