Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 7,64 %