Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Apríl 2020

∑ 8,75 %