Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Júl 2020

∑ 7,11 %