Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2020 do December 2020

∑ 4,02 %