Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2020 do Február 2021

∑ 4,19 %