Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2020 do Marec 2021

∑ 4,44 %