Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 4,5 %