Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2021 do Jún 2021

∑ 4,31 %