Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 2,87 %