Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 2,3 %