Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 2,37 %