Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 2,37 %