Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 2,3 %