Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 2,18 %