Vývoj preferencií Za ľudí

Vývoj preferencií Za ľudí podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 2,18 %