Vývoj preferencií Zdravý rozum

Vývoj preferencií Zdravý rozum podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 0,2 %